YÜKLENİYOR...

Veri Analizi ve Görselleştirme

Düşünce, Karar ve İfadeleri Şekillendiren Veri…

Katılımcılar, verilerini temizlemenin, tanımlayıcı ve tahminleyici analiz yöntemleriyle işlemenin ve oluşturdukları bilgileri doğru bir şekilde görselleştirerek aktarmanın yollarını öğrenecekler.


HEDEF KİTLE

Veri analizi yapan her seviye çalışanlar


SÜRE

4 gün


İÇERİK

 • Verinin Tanımı ve Önemi
 • Veri Çeşitleri
 • Veri Analizi Süreci
 • Veri Temizliği
 • Betimleyici Analiz
  • Veri Seti Tanımlama
  • Anomali Tespiti
  • Tek Örneklem Hipotez Testleri
  • Çift Örneklem Hipotez Testleri
  • Çok Örneklem Analizi
  • Sınıflandırma
  • Kümelenme
  • Korelasyon
 • Tahminleyici Analiz
  • Lineer Regresyon
  • Lojistik Regresyon
  • Birliktelik Kuralları Analizi
 • Optimizasyon
 • Veri Analizinde Görselleştirme
  • Betimleyici Analiz Görselleştirmeleri
  • Tahminleyici Analiz Görselleştirmeleri

EĞİTMEN