YÜKLENİYOR...

Veri Okuryazarlığı

Düşünce, Karar ve İfadeleri Şekillendiren Veri…

Katılımcılar, verilerini tanımanın ve aktarmanın doğru yollarını öğrenecekler.


HEDEF KİTLE

Veri üreten, raporlayan her seviye çalışanlar


SÜRE

2 gün


İÇERİK

 • Veri Kavramı ve Veri Okuryazarlığı
 • Veri Tablosu
 • Veri Tipleri
 • Verilerin Merkezini Değerlendirme: Ortalama/Medyan/Tepe
 • Verilerin Dağınıklığını Değerlendirme: Genişlik/Standard Sapma/Varyans
 • Zamansal Veri Tipleri: Birim Değer/Kümülatif/Endeks/Birim Değişim/Mevsimsel
 • Oransal Veriler
 • Veri Kıyasları: Gerçekleşen/Geçmiş/Hedef/Bütçe
 • Etkili Okuma için Tablo Tasarımı
 • Tabloda Renk Yönetimi
 • Veri Temizliği: Eksik/Hatalı Veri Bulma ve Düzeltme
 • Veri Birleştirme: Veri Modeli Kurma ve Yönetme
 • Veri Aktarımı
 • Veriye Doğru Soruları Sorma
 • Vakalarla Veri Yönetimi

EĞİTMEN